O nas  /  Usługi PSPA

 


Spała, 24.03.2009 r.
  UCHWAŁA

Zgromadzenia Ogólnego

Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez PSPA
 
§ 1 

Na podstawie § 19, pkt. 2, pakt. 5 ) Statutu PSPA uchwala się opłaty za czynności wykonywane przez Stowarzyszenie:
 

LICENCJE
DLA CZŁONKÓW PSPA
1)        poinformowanie przewoźnika o wymaganych dokumentach do składanego wniosku i złożenie wniosku do BOTM (nowa licencja, wymiana taboru, rozszerzenie licencji) – 50 zł
2)        odbiór licencji/wypisów – 50 zł
3)        usługa kompleksowa (pkt. 1 + 2) – 100 zł dodatkowo doliczony koszt wysyłki, opłaty na upoważnienie

DLA FIRM NIEZRZESZONYCH
1)       poinformowanie przewoźnika o wymaganych dokumentach do składanego wniosku i złożenie wniosku do BOTM (nowa licencja, wymiana taboru, rozszerzenie licencji) – 150 zł
2)       odbiór licencji/wypisów – 150 zł
3)       usługa kompleksowa (pkt. 1 + 2) – 250 zł dodatkowo doliczony koszt wysyłki, opłaty na upoważnienie
 
ZEZWOLENIA
DLA CZŁONKÓW PSPA
1)       poinformowanie przewoźnika o wymaganych dokumentach do składanego wniosku i złożenie wniosku do BOTM (nowe zezwolenie, przedłużenie zezwolenia, zmiana w zezwoleniu) – 50 zł
2)       odbiór zezwolenia – 50 zł
3)       usługa kompleksowa (pkt. 1 + 2) – 100 zł dodatkowo doliczony koszt wysyłki, opłaty na upoważnienie

DLA FIRM NIEZRZESZONYCH
1)       poinformowanie przewoźnika o wymaganych dokumentach do składanego wniosku i złożenie wniosku do BOTM (nowe zezwolenie, przedłużenie zezwolenia, zmiana w zezwoleniu) – 150 zł
2)       odbiór zezwolenia – 150 zł
3)       usługa kompleksowa (pkt. 1 + 2) – 250 zł dodatkowo doliczony koszt wysyłki, opłaty na upoważnienie  

KSIĄŻKI FORMULARZY PODRÓŻY / KSIĄŻKI FORMULARZY JAZD
DLA CZŁONKÓW PSPA
Cena książki + opłata dodatkowa 10 zł / książka dodatkowo doliczony koszt opłaty  bankowej, koszt wysyłki

DLA  FIRM NIEZRZESZONYCH
Cena książki + opłata dodatkowa 15 zł / książka dodatkowo doliczony koszt opłaty  bankowej, koszt wysyłki 

§ 2
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2009 roku.
 

§ 3
 

Uchwała zgodnie z § 21 Statutu PSPA podjęta została jednogłośnie, przy stosownej, udokumentowanej listą obecności członków uprawnionych do głosowania.
Ogólna liczba członków PSPA: 74 firmy Liczba członków PSPA  uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym: 41 firmy

 
  Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa
tel. 022 628 92 09, fax. 022 628 33 74, e-mail: biuro@pspa.org.pl