Najważniejsze decyzje - wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego
 
 • Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.
 • Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
 • Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.
 • Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.
 • Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 • Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.
 • Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.
 • Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
 • Banki i placówki finansowe działają.
 • Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.
Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach 
  

W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, poniżej zamieszczamy wzory tzw. formularzy lokalizacyjnych. Zebrane w ten sposób dane będą służyły służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia ich ww. wirusem.

W pierwszej kolejności, kontrole zostały uruchomione na zachodniej granicy kraju w odniesieniu do zbiorowego transportu drogowego. Następnie, zakres kontroli będzie rozszerzany na pozostałe przejścia graniczne oraz inne rodzaje transportu.

Prosimy wszystkich pasażerów, w trosce o ich zdrowie, o rzetelne wypełnianie formularzy, a przewoźników i operatorów o w miarę możliwości wcześniejsze udostępnienie pasażerom formularzy do wypełnienia, tak by kontrola na granicy mogła przebiec szybko i sprawie.

Karta kierowcy   

 

 

Informacje nt. koronawirusa 
Główny Inspektorat Sanitarny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgromadzenie Ogólne 
Polskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Autokarowych   

W dniach 13/14.11.2019 r. w Wadowicach odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych.

Honorowym gościem spotkania był Pan Minister Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Swoją obecnością zaszczyli nas zaproszeni goście w osobach: Pani Urszula Nowinowska – Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Pan Paweł Kucharczyk – Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Pani Małgorzata Wojtal Białaszewska – Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD, Pani Maria Wojdygo - Naczelnik Wydziału Uprawnień Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD.

Z ramienia prasy na spotkaniu byli obecni:  Pani Bogusława Barbara Zimmer – Polski Traker Bus, Pan Grzegorz Ramza – Polski Traker Bus,  Pan Aleksander Kierecki – Infobus.

Zgromadzenie Ogólne PSPA odbyło się w głównej mierze dzięki Sponsorom. Dziękujemy Firmom:

Belgian Bus Sales – Sponsor główny
Automet Group Sp o.o. Sp. k., 
Evo Bus Polska Sp. z o.o.,
MAN Truck & Bus Polska Sp.z o.o
Marsh, 
Michelnin Polska S.A.
NordGlass Sp. z o.o.
Sg Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Szyby Autobusowe Anna Mroskowiak
Targi Kielce S.A.
Tax Service Nadolski,
VDL Bus & Coach Polska Sp. z o.o. 

Relacja fotograficzna:

      

 

                                       

 

 

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest obrona interesów członków Stowarzyszenia wszędzie tam, gdzie decydują się sprawy przewoźników.

Stowarzyszenie istnieje na rynku polskim od 1992 roku. W tym czasie stało się największym ogólnopolskim Stowarzyszeniem Międzynarodowych Przewoźników Pasażerskich w transporcie samochodowym. Zaczynaliśmy od 20 członków. W ciągu 27 lat funkcjonowania nasza liczebność wzrosła do 60 niezależnych przedsiębiorstw z całej Polski.

Zadania podejmowane i realizowane przez PSPA od 1992 roku:

 • oddziaływanie na władze transportowe, celem kształtowania polityki transportowej
 • wpływanie na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury technicznej
 • ograniczanie ingerencji państwa w politykę taryfową
 • zwalczanie praktyk monopolistycznych na rynku usług transportowych
 • ochrona przed nieuczciwymi działaniami firm i ugrupowań zagranicznych
 • ochrona i bezpieczeństwo osób w przewozach pasażerskich
 • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach i w rozwiązywaniu spraw międzynarodowego transportu drogowego w kraju i na forum międzynarodowym
 • występowanie z inicjatywami oraz w obronie interesów członków Stowarzyszenia- wobec instytucji, lokalnych i centralnych władz administracyjnych
 • dążenie do dostosowywania przepisów do norm i wymagań Unii Europejskiej

W swej działalności bierzemy czynny udział m. innymi w przygotowaniu aktów prawnych regulujących działalność przewozową osób, uczestnicząc w pracach organów takich, jak:

 • Komisje Mieszane krajów europejskich objętych bilateralnymi umowami z Polską, poprzez swój udział i wkład w negocjacje Ministerstwa Infratsruktury i Rozwoju
 • Sejmowa Komisja Infrastruktury
 • Ministerstwo Finansów - w zakresie projektów ustaw podatkowych
 • Straże Graniczne i Urzędy Celne
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego
 • Krajowa Rada Przewożników Drogowych
 • Związek Stowarzyszeń Krajowej Rady Przewożników Drogowych
 • Senat Rzeczpospolitej Polskiej a/ Komisją Gospodarki Narodowej, b/ Komisją Inicjatyw i Prac Ustawodawczych

 

 
  Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa
tel. 022 628 92 09, fax. 022 628 33 74, e-mail: biuro@pspa.org.pl