25-lecie
Polskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Autokarowych 
 
  

14 listopada 2017 r. w Busko Zdroju - Członkowie PSPA i zaproszeni Goście świętowali Jubileusz 25 - lecia Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Jubileusz połączony był z Wyborami nowego Zarządu. Prezesem wybrany został ponownie Pan Rafał Jańczuk.

Jednym z honorowych gości był Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur.

Swoją obecnością zaszczycili nas również Pani Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Pan Krzysztof Lewczak reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Pan  Waldemar Wiedeński  i Pani Renata Gruszczyńska - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Pani Olga Tworek - Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD, Pan Tadeusz Wilk  i Pan Sławomir Jeneralski - reprezentujący Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Pani Bogusława Barbara Zimmer - Polski Traker Bus, Pan Aleksander Kierecki - Infobus.

Z okazji Jubileuszu 25 -lecia  Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych otrzymało liczne listy gratulacyjne, statuetki, za które bardzo serdecznie dziękujemy.

Składamy również podziękowania Sponsorom naszego Jubileuszu i Wyborczego Zgromadzenia Ogólnego. Dziękujemy Firmom:

EVOBUS POLSKA SP. Z O.O., TARGI KIELCE S.A., NORDGLASS SP. Z O.O., AUTOMET GROUP SP. Z O.O., PLAN BUS, BELGIAN BUS SALES, SCANIA POLSKA S.A., MARSH SP. Z O.O., SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. Z O.O., TAX SERVICE NADOLSKI, CONTINENTAL OPONY POLSKA SP.  Z O.O.               

 

      Relacja fotograficzna

Kliknij na rysunku, aby otworzyć podgląd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gratulacje
 
Kliknij na rysunku, aby otworzyć podgląd     
      
 

Kliknij na rysunku, aby otworzyć podgląd

 

Kliknij na rysunku, aby otworzyć podgląd

 

Kliknij na rysunku, aby otworzyć podgląd

  

Kliknij na rysunku, aby otworzyć podgląd

Dalsza relacja fotograficzna wkrótce ... 

  

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest obrona interesów członków Stowarzyszenia wszędzie tam, gdzie decydują się sprawy przewoźników.


Stowarzyszenie istnieje na rynku polskim od 1992 roku. W tym czasie stało się największym ogólnopolskim Stowarzyszeniem Międzynarodowych Przewoźników Pasażerskich w transporcie samochodowym. Zaczynaliśmy od 20 członków. W ciągu 27 lat funkcjonowania nasza liczebność wzrosła do 60 niezależnych przedsiębiorstw z całej Polski.

Zadania podejmowane i realizowane przez PSPA od 1992 roku:

 • oddziaływanie na władze transportowe, celem kształtowania polityki transportowej
 • wpływanie na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury technicznej
 • ograniczanie ingerencji państwa w politykę taryfową
 • zwalczanie praktyk monopolistycznych na rynku usług transportowych
 • ochrona przed nieuczciwymi działaniami firm i ugrupowań zagranicznych
 • ochrona i bezpieczeństwo osób w przewozach pasażerskich
 • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach i w rozwiązywaniu spraw międzynarodowego transportu drogowego w kraju i na forum międzynarodowym
 • występowanie z inicjatywami oraz w obronie interesów członków Stowarzyszenia- wobec instytucji, lokalnych i centralnych władz administracyjnych
 • dążenie do dostosowywania przepisów do norm i wymagań Unii Europejskiej

W swej działalności bierzemy czynny udział m. innymi w przygotowaniu aktów prawnych regulujących działalność przewozową osób, uczestnicząc w pracach organów takich, jak:

 • Komisje Mieszane krajów europejskich objętych bilateralnymi umowami z Polską, poprzez swój udział i wkład w negocjacje Ministerstwa Infratsruktury i Rozwoju
 • Sejmowa Komisja Infrastruktury
 • Ministerstwo Finansów - w zakresie projektów ustaw podatkowych
 • Straże Graniczne i Urzędy Celne
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego
 • Krajowa Rada Przewożników Drogowych
 • Związek Stowarzyszeń Krajowej Rady Przewożników Drogowych
 • Senat Rzeczpospolitej Polskiej a/ Komisją Gospodarki Narodowej, b/ Komisją Inicjatyw i Prac Ustawodawczych 

 
  Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa
tel. 022 628 92 09, fax. 022 628 33 74, e-mail: biuro@pspa.org.pl