Informacje nt. koronawirusa 
Główny Inspektorat Sanitarny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgromadzenie Ogólne 
Polskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Autokarowych   

W dniach 13/14.11.2019 r. w Wadowicach odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych.

Honorowym gościem spotkania był Pan Minister Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Swoją obecnością zaszczyli nas zaproszeni goście w osobach: Pani Urszula Nowinowska – Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Pan Paweł Kucharczyk – Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Pani Małgorzata Wojtal Białaszewska – Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD, Pani Maria Wojdygo - Naczelnik Wydziału Uprawnień Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD.

Z ramienia prasy na spotkaniu byli obecni:  Pani Bogusława Barbara Zimmer – Polski Traker Bus, Pan Grzegorz Ramza – Polski Traker Bus,  Pan Aleksander Kierecki – Infobus.

Zgromadzenie Ogólne PSPA odbyło się w głównej mierze dzięki Sponsorom. Dziękujemy Firmom:

Belgian Bus Sales – Sponsor główny
Automet Group Sp o.o. Sp. k., 
Evo Bus Polska Sp. z o.o.,
MAN Truck & Bus Polska Sp.z o.o
Marsh, 
Michelnin Polska S.A.
NordGlass Sp. z o.o.
Sg Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Szyby Autobusowe Anna Mroskowiak
Targi Kielce S.A.
Tax Service Nadolski,
VDL Bus & Coach Polska Sp. z o.o. 

Relacja fotograficzna:

      

 

                                       

 

 

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest obrona interesów członków Stowarzyszenia wszędzie tam, gdzie decydują się sprawy przewoźników.

Stowarzyszenie istnieje na rynku polskim od 1992 roku. W tym czasie stało się największym ogólnopolskim Stowarzyszeniem Międzynarodowych Przewoźników Pasażerskich w transporcie samochodowym. Zaczynaliśmy od 20 członków. W ciągu 27 lat funkcjonowania nasza liczebność wzrosła do 60 niezależnych przedsiębiorstw z całej Polski.

Zadania podejmowane i realizowane przez PSPA od 1992 roku:

 • oddziaływanie na władze transportowe, celem kształtowania polityki transportowej
 • wpływanie na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury technicznej
 • ograniczanie ingerencji państwa w politykę taryfową
 • zwalczanie praktyk monopolistycznych na rynku usług transportowych
 • ochrona przed nieuczciwymi działaniami firm i ugrupowań zagranicznych
 • ochrona i bezpieczeństwo osób w przewozach pasażerskich
 • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach i w rozwiązywaniu spraw międzynarodowego transportu drogowego w kraju i na forum międzynarodowym
 • występowanie z inicjatywami oraz w obronie interesów członków Stowarzyszenia- wobec instytucji, lokalnych i centralnych władz administracyjnych
 • dążenie do dostosowywania przepisów do norm i wymagań Unii Europejskiej

W swej działalności bierzemy czynny udział m. innymi w przygotowaniu aktów prawnych regulujących działalność przewozową osób, uczestnicząc w pracach organów takich, jak:

 • Komisje Mieszane krajów europejskich objętych bilateralnymi umowami z Polską, poprzez swój udział i wkład w negocjacje Ministerstwa Infratsruktury i Rozwoju
 • Sejmowa Komisja Infrastruktury
 • Ministerstwo Finansów - w zakresie projektów ustaw podatkowych
 • Straże Graniczne i Urzędy Celne
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego
 • Krajowa Rada Przewożników Drogowych
 • Związek Stowarzyszeń Krajowej Rady Przewożników Drogowych
 • Senat Rzeczpospolitej Polskiej a/ Komisją Gospodarki Narodowej, b/ Komisją Inicjatyw i Prac Ustawodawczych

 

 
  Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa
tel. 022 628 92 09, fax. 022 628 33 74, e-mail: biuro@pspa.org.pl